Đây là các sản phẩm sale của Tiệm bạc nhỏ

-16%
150.000 
-30%
125.000 
-25%
169.000 
-8%
219.000 
-20%
-20%
159.000 
-8%
-13%
225.000 
-7%
275.000