Vòng chân bạc cổ lưới

275.000 

Vòng chân bạc cổ lưới rất tinh tế hình chữ